Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Legnépszerűbbek


» Általános Szerződési Feltétel
Általános Szerződési Feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

www.venuszirodabutor.hu
hatályos: 2018-05-25-tőlPreambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk   megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: TÉ 96 Betéti Társaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Brigadéros u. 11/B.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Brigadéros u. 11/B. Nyilvántartásba vevő hatóság: Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság Cégjegyzékszám: 03-06-105977

Adószám: 20501211-2-03

Képviselő: Tóth Gábor ügyvezető

Telefonszám: +3676417732

E-mail: info@te96bt.hu

Honlap: http://www.venuszirodabutor.hu

Bankszámlaszám:  11732002-23540057

IBAN:  HU63117320022354005700000000

SWIFT kód:  OTPVHUHB

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-57115/2012

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Casablanca s.r.o.

Székhely: Vinohradská 184, 130 52 Prága, Csehország

Elérhetőség: +420 270 000 235, podpora@casablanca.czFogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a  szakmája,  önálló foglalkozása  vagy üzleti tevékenysége  körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

 

Honlap:  http://www.venuszirodabutor.huweboldal,  amely távollévők  közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek  távollétében – szerződés megkötése érdekében  – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz  különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány,  a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal,  a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék  vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer  keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg,  hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás:  A fogyasztó  és a vállalkozás  között kötött szerződések  esetén (a továbbiakban:

fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 1. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 4. 151/2003.  (IX. 22.) Korm.  rendelet az egyes  tartós fogyasztási cikkekre  vonatkozó kötelező jótállásról;

 

45/2014  (II.26) kormányrendelet  a fogyasztó és a vállalkozás  közötti szerződések részletes szabályairól;

 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairólAz ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

 

A  közöttünk  létrejövő szerződés  tartalmát – a vonatkozó  kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései  mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek  (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található  további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön  a megrendelése  véglegesítése előtt  köteles megismerni a  jelen ÁSZF rendelkezéseit.  A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A  jelen  ÁSZF rendelkezéseit  az Eladó a vonatkozó  jogszabályok keretei között  jogosult megváltoztatni. Kérjük,  hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden  vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!  Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon  történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges  változtatások a már addig létrejött szerződéseket  (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Árak

 

Az  árak  forintban  értendők, tartalmazzák  a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak  tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +3676417732

Internet cím: http://www.venuszirodabutor.hu

E-mail: info@te96bt.huA   fogyasztó   szóban   vagy írásban   közölheti a vállalkozással   a panaszát,   amely   a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére    történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.  Ha a  fogyasztó  a panasz kezelésével  nem ért egyet, vagy a  panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt   szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb  30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles  eljárni. Az  írásbeli  panaszt a vállalkozás-  ha az  Európai Unió  közvetlenül alkalmazandó  jogi aktusa eltérően nem rendelkezik  - a beérkezését követően harminc  napon belül  köteles írásban érdemben megválaszolni  és intézkedni annak közlése  iránt.  Ennél  rövidebb  határidőt jogszabály, hosszabb  határidőt törvény állapíthat meg.  A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a   fogyasztó   panaszának részletes   leírása, a fogyasztó  által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a   vállalkozás   nyilatkozata a   fogyasztó panaszával   kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a  jegyzőkönyvet  felvevő személy  és - telefonon vagy  egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy

panaszával   - annak jellege   szerint - mely hatóság   vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.  A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes  hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy  a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben  az Eladó és  a fogyasztó között  esetlegesen fennálló fogyasztói  jogvita a tárgyalások során nem rendeződik,  az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak  nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.  A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás.Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk,  hogy Ön velünk  szemben fogyasztói  panasszal élhet. Amennyiben  az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk,  úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási  helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele,  hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési  kötelezettsége,  továbbá  kötelezettségként  kerül rögzítésre a  békéltető testület előtti  megjelenési  kötelezettség(„meghallgatáson  egyezség létrehozatalára  feljogosított személy részvételének biztosítása”).

 

Amennyiben  a vállalkozás  székhelye vagy telephelye  nem a területileg illetékes  békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége   a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A   fenti   együttműködési   kötelezettség megszegése   esetén a fogyasztóvédelmi   hatóság rendelkezik hatáskörrel,  amely alapján a jogszabályváltozás  következtében a vállalkozások jogsértő  magatartása esetén kötelező   bírságkiszabásalkalmazandó,   bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis-   és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg  a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel  rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével  a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

 

A   békéltető   testület hatáskörébe   tartozik a fogyasztói   jogvita bírósági eljáráson   kívüli rendezése. A békéltető testület  feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói  jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását  a felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A  békéltető  testület eljárása  a fogyasztó kérelmére  indul. A kérelmet a békéltető  testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax  útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha  a fogyasztó  az illetékességet  az illetékes békéltető  testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a   fogyasztó   álláspontjának   rövid leírását,   az azt alátámasztó   tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását

nem  kezdeményezte,  közvetítői eljárás  nem indult, keresetlevél  beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

 

 1. a testület döntésére irányuló indítványt, h. a fogyasztó aláírását.

 

A  kérelemhez  csatolni kell  azt az okiratot,  illetve annak másolatát  (kivonatát), amelynek tartalmára   a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik,   így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A    területileg    illetékes Békéltető    Testületekről bővebb információ    itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

 

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

-

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.huOnline vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen  keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Ha  Ön panaszt  kíván tenni egy,  az interneten vásárolt  termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban,   és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni,   igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HUSzerzői jogok

 

A  szerzői  jogról szóló  1999. évi LXXVI.  törvény (továbbiakban:  Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások,  számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot   átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: TÉ 96 Betéti TársaságRészleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai  érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 

A  weboldalon  megjelenő adatokat  szolgáltató szerverek  elérhetősége évi 99,9%  feletti. Rendszeresen mentés   készül a teljes adattartalomról,   így probléma esetén az eredeti adattartalom    visszaállítható.A weboldalon megjelenő adatokat    MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok  megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

 

A  honlapon  a megvásárolható  termékek lényeges tulajdonságairól  az egyes termékeknél szereplő leírásokban   adunk tájékoztatást. A termékoldalon található   adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik  meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok  pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.  Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre   szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.A honlap használata A vásárlás folyamata

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen  belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A  termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!Kosárba helyezésA Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket   a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve   tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.Amennyiben  Ön a kiválasztott  terméket a Kosárba helyezi,  úgy külön ablak ugrik fel a

„Terméket  hozzáadtuk a  kosárhoz” szöveggel.  Amennyiben Ön nem kíván  több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a
„Vissza a termékhez” gombra! A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását   követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben  Ön nem kíván  további termékeket  kiválasztani és a kosárba  helyezni, úgy a

„Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. Vásárlói adatok megadása

„Megrendelés”  gomb lenyomását  követően megjelenik  a kosár tartalma, illetve  az Ön által kiválasztott termékek  megvásárlása esetén az Ön által fizetendő  teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban  kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen  kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.A    „Felhasználói    adatok” szövegdobozban    e-mail címét, a „Számlázási    információ” szövegdobozban teljes nevét,  címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási  információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.A rendelés áttekintéseA  fenti  szövegdobozok  kitöltését követően  Ön a „Folytatás a következő  lépéssel” gombra kattintva folytathatja   a megrendelési folyamatot, illetve a  „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja  összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni
kívánt  termékeknek,  valamint az Ön  adatai helyesen szerepelnek,  úgy a „Árajánlat kérés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések  esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerintÖn  a „Árajánlat  kérés” gomb megnyomásával  kifejezetten tudomásul veszi,  hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén

- fizetési kötelezettséget von maga után.Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötteÖnt  az ajánlata  48 órás időtartamban  köti. Amennyiben az Ön  ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a  megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak  tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím,  telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján  visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).Fizetési módok

Banki átutalás

 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett  bankja: OTP bank Nyrt.
Számlaszáma: 11732002-23540057
Kedvezményezett neve: TÉ 96 Bt.
Adószám: 20501211-2-03
Cégjegyzékszám: 03-06-105977

Készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben kifizetni.Átvételi módok, átvételi díjak

 

Szállítás és szerelés

A megrendelt bútorokat kollégáink szállítják ki és szerelik össze.

 

Személyes átvétel

A megrendelt bútorokat készrejelentés után személyesen is átveheti kecskeméti raktárunkban, Önt nem terheli semmilyen díj.Teljesítési határidő

 

A  megrendelésre  vonatkozóan az  általános teljesítési  határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul  veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján


 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogrólFogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

 

A  fogyasztót  a 45/2014. (II.  26.) Korm. rendelet  20. § szerint megilleti  az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek,
 2. ab)  több termék  adásvételekor,  ha az egyes termékek  szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási   jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az  Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti  a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy  ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési  módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.Többletköltségek

 

Ha  a fogyasztó  kifejezetten a  legkevésbé költséges  szokásos fuvarozási módtól  eltérő fuvarozási módot választ,    az Eladó nem köteles visszatéríteni    az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben  a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig  áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles  a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni,  illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés  határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

 

A  fogyasztó  viseli a termék  visszaküldésének költségét.  A terméket az Eladó címére  kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás  vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben  megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

 

A   fogyasztó   a termék jellegének,   tulajdonságainak és működésének   megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

 

Az  Eladó  kifejezetten  felhívja az Ön  figyelmét, hogy Ön  nem gyakorolhatja elállási  jogát a

45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg,  és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 1. b)    olyan  termék vagy  szolgáltatás tekintetében,  amelynek ára, illetve díja  a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

 

 1. c)   olyan  nem előre  gyártott termék  esetében, amelyet  a fogyasztó utasítása  alapján vagy kifejezett kérésére  állítottak elő, vagy olyan termék  esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 1. d)  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 1. e)  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

 1. f)   olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

 1. g)   olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés   megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

 1. i)  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 1. j)  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

 1. k)  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

 1. l)     lakáscélú    szolgáltatás   kivételével szállásnyújtásra    irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,   étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra  irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

 1. m)   a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó  kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével   egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

A  fogyasztói  tájékoztató jelen  pontja a 45/2014 (II.26.)  Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön   az Eladó   hibás teljesítése   esetén az Eladóval   szemben kellékszavatossági   igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet  kijavítást  vagy kicserélést,  kivéve, ha az ezek  közül az Ön által választott  igény teljesítése lehetetlen vagy  az Eladó számára más igénye teljesítéséhez  képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön  köteles  a hibát annak  felfedezése után  haladéktalanul, de  nem később, mint a  hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.TermékszavatosságMilyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági  igényként Ön kizárólag  a hibás termék kijavítását  vagy kicserélését kérheti.Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A  termék  akkor hibás,  ha az nem felel  meg a forgalomba hozatalakor  hatályos minőségi követelményeknek  vagy pedig, ha nem rendelkezik a  gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági  igényét Ön a termék  gyártó általi forgalomba  hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A  gyártó  (forgalmazó)  kizárólag akkor  mentesül termékszavatossági  kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom  figyelmét,  hogy ugyanazon  hiba miatt kellékszavatossági  és termékszavatossági igényt egyszerre,    egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.    Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése  esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.JótállásMilyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.  rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek  esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három  hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás  időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül
megilletik.


YzQ3ZWM